Puhastusteenindus on keeruline ja spetsiaalset väljaõpet vajav valdkond. Tänapäeva puhastusteenindaja on oma ala asjatundja teades kõike erinevatest pinnakattematerjalidest, puhastusvahenditest ja -ainetest ning spetsiaalsetest töövõtetest. Omades põhjalikke teadmisi ja ettevalmistust loovad Real Estate Service puhastusteenindajad korrektse üldmulje ja

meeldiva töökeskkonna.